Пазари

Валутни котировки

Валутни курсове на историческото движение на цената на ключови валутни двойки. Актуална валутна информация за курса лев – долар, лев – евро, лев – паунд, лев – франк и други.
  • USD/BGN 1.62473/13
  • EUR/CHF 1.10259/74
  • EUR/GBP 0.86223/34
  • EUR/JPY 130.524/38
  • EUR/USD 1.20359/68
  • GBP/CHF 1.2786/85
  • GBP/USD 1.3958/59
  • USD/CAD 1.25308/32
  • USD/CHF 0.91602/17
  • USD/JPY 108.443/51